Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DO-Bİ İPLİK KONFEKSİYON MAKİNA SANAYİ ve TİC.A.Ş. ile Müşteri Arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesidir.

 

Madde - 1

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.iplikmakina.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Madde - 2

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: DO-Bİ İPLİK KONFEKSİYON MAKİNA SANAYİ ve TİC.A.Ş.

Adresi: Ulubatlı Hasan Bulvarı Sütçüoğlu İş Merkezi No:99/16

Telefon: 0224 252 23 41

Mail:info@iplikmakina.com

Madde - 3

ALICI BİLGİLERİ

Adı - Soyadı / Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Madde - 4

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, asağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler ……………… tarihine kadar geçerlidir

Mal / Ürün / Hizmet Türü:

Marka / Model:

Rengi:

Adedi:

Satış Fiyatı (KDV Dahil):

Kargo Ücreti:

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Madde - 5

GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, özel bir durum belirtilmediği takdirde 7 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI 'ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI'ya göndermek zorundadIr. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarin alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

Madde - 6

GARANTİ SÜRECİ

Kullanıcı Hatalarından Kaynaklanan Durumlar Kesinlikle Garanti Kapsamı Dışındadır.

Kullanıcı Hatalarından Kaynaklanan Problemlerin Giderilmesindeki Tüm Masraflar (Kargo Masrafları, Yedek Parça, Teknik Servis vs. Giderleri Müşteriye Aittir)

Tüketim Malzemeleri ve Sarf Malzemeler Garanti Kapsamı Dışındadır.

Tüm Ürünlerde Garanti İthalatçı Firmalar Tarafından Karşılanılacaktır ve Kargo Masrafları Müşteriye Aittir.

İthalatçı Firmaların Garantisini Karşılamadığı Ürünlerin Garantileri Tarafımızdan Karşılanmamaktadır.

Madde - 7

CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli alıcıya yani müşteriye aittir. Ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde - 8

KREDİ KARTI SATIŞ İPTALİ

Kredi Kartı İle Sipariş Verilen Günü Takip Eden 1 İş Günü İçerisinde Ürün İmalatına Başlanmamış veya Ürün Kargoya Verilmediği Taktirde Sipariş İptal Edilebilmektedir.

Madde - 9

YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Yüklüyor...